Duyurular

12/03/10

Adalet Bakanlı�ı ile yapılan protokolün geçerlili�i devam etmektedir. Yeni programın kurulumunu bilgi i�lem personellerinin File Server üzerinden indirip kurmaları gerekmektedir.

01/01/10

Akip programımız satı�a sunulmu�tur.

Adalet Yayınevi

Adres: Cihan Sokak No:16/B Sıhhiye/ANKARA

İleti�im: 0312 231 17 00